Chia sẻ:

ACL: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 24 03 ACL Earning release 4Q23

Doanh thu và lợi nhuận của ACL biến động ngược chiều trong Q4/2023. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần và LNST của ACL đạt 1.117 tỷ đồng (-4,3% svck) và 12 tỷ đồng (-89,8% svck).