Chia sẻ:

ACB (MUA – Giá mục tiêu: 29.300 VNĐ): Thận trọng để tăng trưởng bền vững

Chúng tôi cho rằng triển vọng lợi nhuận của ACB trong năm 2023 sẽ tích cực nhờ NIM của ACB duy trì đà ổn định, ước tính cả năm 2023 ACB giữ tỷ lệ NIM ở mức trên 4% cùng chất lượng tài sản ổn định, nợ xấu dù tăng vẫn được kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, ngân hàng có tỷ trọng cho vay các lĩnh vực liên quan đến bất động sản thấp và không sở hữu TPDN. Vì vậy, ACB là một trong những nhà băng ít bị tác động khi thị trường bất động sản chững lại.

Chúng tôi dự phóng LNTT năm 2023 của ACB đạt 20.232 tỷ đồng (+18,2% svck) với BVPS 2023F là 19.520 đ/cp. Giá mục tiêu là 29.300 đ/cp (upside +17,2%) tương ứng P/B 2023F ở mức 1,5x lần. Với mức giá mục tiêu, chúng khuyến nghị MUA với cổ phiếu ACB.

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu ACB tại: Báo cáo phân tích cổ phiếu ACB