Chia sẻ:

ABS thông báo về việc tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thiết bị mạng Cisco

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-TGĐ2021 ngày 31/08/2021  về về việc tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thiết bị mạng Cisco và đã được chủ tịch HĐQT phê duyệt, ABS xin được thông báo phương án thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị mạng Cisco với các nội dung như sau:

  1. Gói thầu: Mua sắm thiết bị mạng Cisco.
  2. Hình thức gói thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  3. Nguồn vốn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
  4. Thời gian thông báo: Ngày 6/9/2021
  5. Hình thức thông báo: Qua thư mời chào hàng và trang Web của ABS.
  6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ ngày 08/09/2021 đến 21/09/2021 (trong giờ hành chính).

            – Nhận hồ sơ dự chào cạnh tranh: từ 14h ngày 21/09/2021.

            – Mở hồ sơ dự chào cạnh tranh: 14h30 ngày 21/09/2021.

ABS