Chia sẻ:

ABS thông báo về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo: 

Căn cứ QĐ số: 13/QĐ-HĐQT2021  ký ngày 12/3/2021 về việc gian hạn thời gian bổ nhiệm Kế toán trưởng

Gia hạn thời gian bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán An Bình. Thời hạn bổ nhiệm hết ngày 31/05/2021.

Trân trọng!