Chia sẻ:

ABS thông báo về việc bán giải chấp cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình xin thông báo thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ như sau:

Tên khách hàng: Phạm Bá Quang

Số tài khoản : 018C999218       

Cổ phiếu bị giải chấp: MST

Là người nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư MST  

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Kiêm Tổng Giám đốc

Số lượng dự kiến bán giải chấp: 130.000 cổ phần đến 380.000 cổ phần

Thời điểm bán giải chấp: Từ 9h ngày 24/03/2020 đến 31/3/2020

Trân trọng!