Chia sẻ:

ABS thông báo v/v bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc

ABS thông báo về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-HĐQT2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS trân trọng thông báo:

  • Bổ nhiệm lại Ông Chu Tuấn An tiếp tục giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Thời hạn bổ nhiệm 01 năm, kể từ ngày 11/12/2020 đến hết ngày 10/12/2021.

Vui lòng xem Quyết định tại đây:

ABS trân trọng thông báo./.