Chia sẻ:

ABS thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ Phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP 


(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/07/2016)


 


 


 


 1. Tên tổ chức phát hành:  Công ty Cổ Phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

 2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Điếm Tổng, Xã Tích Giang, Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

 3. Số điện thoại: 042 260 6166.

 4. Số Fax: 042 260 6166.

 5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có.

 6. Cổ phiếu chào bán:

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 • Mã cổ phiếu: NHP

 • Mệnh giá:  10.000 đồng

 • Số lượng đăng ký phát hành: 10.610.939  cổ phiếu

 • Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015:  610.939 cổ phiếu;

 • Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000.000 cổ phiếu

 1. Khối lượng vốn cần huy động: 100.000.000.000 đồng (thu từ chào bán cho cổ đông hiện hữu)

 2. Mục đích huy động vốn: mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi và mua nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

 3. Giá chào bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu.

 4. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không quy định.

 5. Thời hạn nhận đăng ký mua:

 • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2016;

 • Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: 08/08/2016 – 05/09/2016;

 • Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: 08/08/2016 – 30/08/2016, quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

 1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

 • Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

 • Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua thông qua thành viên lưu ký chứng khoáng nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký.

 • Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua tại văn phòng giao dịch Công ty Cổ Phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP tại Tầng 8, số 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP. Hà Nội.

 • Địa điểm công bố bản cáo bạch:


Công ty Cổ Phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP


Địa chỉ: Tầng 8, số 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP. Hà Nội.


Điện thoại: 042 260 6166


Website: www.nhpvietnam.com/


Công ty Cổ Phần Chứng khoán An Bình


Địa chỉ: tầng 4 tòa nhà Hà Thành, số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội


Điện thoại: (04) 3562 4626


Website: www.abs.com.vn


 1. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:


Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội.


Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP.


Số tài khoản:  0111038957035 .


  


Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2016.


TỔNG GIÁM ĐỐC


(đã ký)


Phạm Thị Thủy


Danh sách file đính kèm


Bản cáo bạch


Giấy chứng nhận đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng