Chia sẻ:

ABS thay đổi người đại diện công bố thông tin


ABS thay đổi người đại diện công bố thông tin


Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 155/2015/TT- BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) xin thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin tại ABS, cụ thể:


 1. Người được ủy quyền công bố thông tin hiện tại:

 • Bà Nguyễn Thị Khánh

 • Số CMND: 012915656      Cấp ngày: 09/11/2006           Nơi cấp: Hà Nội

 • Địa chỉ thường trú: Phòng 309 E9 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình – TP. Hà Nội

 • Chức vụ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc

 • Email: [email protected]

 1. Người được ủy quyền công bố thông tin mới:

 • Bà Tạ Thị Hồng Hà

 • Số CMND: 011763856        Cấp ngày: 05/03/2008                 Nơi cấp: Hà Nội

 • Địa chỉ thường trú: Số 279 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

 • Chức vụ tại Công ty: Phó Giám đốc phụ trách Bộ phận Kiểm soát nội bộ – Khối Pháp chế, Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ.

 • Email: [email protected]


Thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017 cho đến khi có thông báo sửa đổi/hủy bỏ bằng văn bản của ABS.


Đính kèm thông báo này Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin và Bản cung cấp thông tin của người được ủy quyền mới.


Trân trọng,


ABS