Chia sẻ:

ABS thay đổi Giám đốc CN tại Thái Bình


ABS thay đổi Giám đốc Chi nhánh tại Thái Bình


Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo về việc chúng tôi thực hiện như sau:


Ông Nguyễn Thanh Hải (CMTND số 011745958 cấp ngày 25/07/2006 tại Hà Nội; Chứng chỉ hành nghề số 001733/PTTC cấp ngày 30/09/2010) chính thức nghỉ việc tại ABS kể từ ngày 03/11/2017. Theo đó, HĐQT ABS quyết định:


  1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh ABS tại Thái Bình đối với ông Nguyễn Thanh Hải kể từ ngày 03/11/2017.

  2. Bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thanh Xuân, chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý tín dụng ABS, kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh ABS tại Thái Bình. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm, kể từ ngày 03/11/2017 đến ngày 02/11/2020. Thông tin chi tiết của bà Lê Thanh Xuân như sau:

  • Số CMTND: số 013001025 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 08/03/2008

  • Ngày ký Hợp đồng lao động: 01/07/2007

  • Chứng chỉ hành nghề: số 00516/PTTC cấp ngày 16/03/2009


Vui lòng xem Quyết định của HĐQT ABS đối với ông Nguyễn Thanh Hải TẠI ĐÂY


Quyết định của HĐQT ABS đối với bà Lê Thanh Xuân TẠI ĐÂY


ABS