Chia sẻ:

ABS TB mời chào hàng cạnh tranh thi công mới và dịch chuyển phòng Datacenter


ABS TB mời chào hàng cạnh tranh thi công mới và dịch chuyển phòng Datacenter


Tên bên mời thầu:  Công ty cổ phần chứng khoán An Bình


Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội


Điện thoại/fax/email: 04.3562.4626


Mã số thuế: 0102036848


1. Tên gói thầu: Chào hàng cạnh tranh thi công mới và dịch chuyển phòng Datacenter của ABS từ 102 Thái Thịnh sang 36 Hoàng Cầu


        Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Phi tư vấn X    Hỗn hợp


  • Nội dung chính của gói thầu: Thi công lắp đặt mới và dịch chuyển phòng Datacenter của ABS từ 102 Thái Thịnh sang địa chỉ mới tầng 16 tòa nhà 36 Hoàng Cầu.

  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng


2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thi công mới và dịch chuyển phòng Datacenter của ABS từ 102 Thái Thịnh sang 36 Hoàng Cầu


3. Nguồn vốn: Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình


4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước


5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi Hồ sơ


6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2017.


7. Địa điểm phát hành HSYC: Tầng 4 toà nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội


8. Giá bán 01 bộ HSYC:  Miễn phí


9. Bảo đảm dự thầu: Đặt cọc tiền mặt hoặc Bảo lãnh Ngân Hàng, số tiền là : 5,000,000 VNĐ (Năm triệu đồng)


10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2017


11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 04 tháng 12 năm 2017  


Hà Nội , ngày 09 tháng 11 năm 2017


Đại diện hợp pháp của bên mời thầu


(Đã ký)