Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp


– Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ – Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp 

– Địa chỉ: Số 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

– Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư nông nghiệp như: phân bón; Kinh doanh xuất khẩu chè và các mặt hàng nông sản khác; Kinh doanh nông sản nội địa; Kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng và kho bãi; Kinh doanh máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp…

– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 220.000.000.000 đồng 

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

– Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần 

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.350.580 cổ phần 

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.350.580 cổ phần 

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/06/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 12/07/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc) 

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/07/2016 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 

– Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 19/07/2016 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/07/2016 đến ngày 29/07/2016 

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/07/2016 đến ngày 26/07/2016