Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá  Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng

Tên doanh nghiệp đấu giá:  Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng

 Địa chỉ: 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan ….

Vốn điều lệ: 270.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần chào bán: 13.241.200 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 13.230.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2020 đến 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá

+ Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25 tháng 12 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 29 tháng 12 năm 2020 đến ngày 04 tháng 01 năm 2021

File đính kèm:

1. Quy che dau gia.doc

2. Ban CBTT.pdf

3. QD 1462 cua Bo xay dung.pdf

4. Giay dang ky so huu chung khoan.pdf

5. Uy quyen ky bctc.pdf

6. BCTC nam 2019 cty me.pdf

7. BCTC nam 2019 hop nhat.pdf

8. BCTC ban nien 2020.pdf

9. BCTC ban nien cty me.pdf