Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Tổng Công ty Thăng Long

Thông tin chi tiết đấu giá


Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước


chào bán cạnh tranhTổng Công ty Thăng Long – CTCP


Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội


Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và công nghiệp; Dịch vụ phụ trợ xây dựng cầu đường; ….


419.080.000.000 đồng


10.000 đồng/cổ phần


194.565.000.000 đồng/lô cổ phần


chào bán cạnh tranh 10.500.000 cổ phần


10.500.000 cổ phần 

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 18/07/2022 đến 16h00 ngày 03/08/2022


+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


chào bán cạnh tranh


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/08/2022


+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


chào bán cạnh tranh


09h00 ngày 10/08/2022


+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 16/08/2022


Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 16/08/2022

Danh sách file đính kèm

 

1.1. Quy che dau gia.docx

2.10. BCTC rieng 2021.PDF

3.11.BCTC rieng Quy I.2022.PDF

4.2. Ban CBTT.pdf

5.3. QD so 185 vv phe duyet phuong an chao ban.pdf

6.4. QD so 1001 cua Thu Tuong.pdf

7.5. Thong bao so 990 UBQLVNN.pdf

8.6. Xac nhan so huu co phan.pdf

9.7. Giay DKKD.pdf

10.8. BCTC HN 2021.PDF

11.9. BCTC hop nhat Quy I.2022.PDF