Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh  Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
Địa chỉ 15 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất điện lạnh, thi công xây dựng điện, cơ điện, ….
Vốn điều lệ 438.000.000.000 đồng
Mệnh giá  10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 1.066.469.000.000 đồng/lô cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 38.529.750 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 0 cổ phần
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc Từ 8h00 ngày 28/12/2022 đến 15h30 ngày 01/02/2023
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục Danh sách đại lý đấu giá)
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/02/2023
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian  chào bán cạnh tranh 09h30 ngày 08/02/2023
Địa điểm chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ ngày 08/02/2023 đến ngày 15/02/2023
Thời gian hoàn tiền đặt cọc Từ ngày 08/02/2023 đến ngày 15/02/2023