Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Doanh nghiệp phát hành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Giới thiệu về doanh nghiệp Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Chi tiết: Hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động ngân hàng, hoạt động tín dụng; Dịch vụ thanh toán trong nước. Mã ngành: 6419.
Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan đến ngân hàng.
Vốn điều lệ 3.000.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 120.000.000
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 07/04/2023
Giá khởi điểm 21,300
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100 (cố phiếu)
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 120.000.000
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 84.000.000
Ngày phát hành 07/04/2023
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 07/04/2023
Danh sách file đính kèm theo đường linkhttps://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=fdec1c4c-2e01-486c-b76b-1a915d5eb8ea&rid=897546225