Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng

Mã CK

5704


Doanh nghiệp phát hành

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn


Giới thiệu về doanh nghiệp

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa công trình thủy. Nạo vét cảng sông, cảng biển), Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Chi tiết: cho thuê máy móc cẩu bờ);…


Vốn điều lệ

90.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

3.279.800


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

21/10/2022


Giá khởi điểm

15.322


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

100


Bước giá

1


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

3.279.800


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

3.279.800


Ngày phát hành

21/10/2022


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

21/10/2022


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán