Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
Địa chỉ Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nôi
Ngành nghề kinh doanh Huy động tiền gửi từ tổ chức, cho vay và thuê tài chính với các tổ chức, cá nhân …
Vốn điều lệ 701.372.140.000 đồng
Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 71.759 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 10.034.732 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 10.034.732 cổ phần
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc Từ ngày 08/08/2023 đến 15h30 ngày 22/08/2023
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/08/2023
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian  chào bán cạnh tranh 09h00 ngày 29/08/2023
Địa điểm chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ ngày 29/08/2023 đến ngày 05/09/2023
Thời gian hoàn tiền đặt cọc Từ ngày 31/08/2023 đến ngày 07/09/2023

Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html