Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang

Mã CK

5707


Doanh nghiệp phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG


Doanh nghiệp chủ sở hữu

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG


Giới thiệu về doanh nghiệp

Kinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản; Kinh doanh chế biến lương thực;


Vốn điều lệ

350.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

3.018.750


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

01/12/2022


Giá khởi điểm

59.529.750.000


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

0


Bước giá

1.000.000


Khối lượng tối thiểu

3.018.750


Khối lượng tối đa

3.018.750


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 


Ngày phát hành

 


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

01/12/2022


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán