Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương

Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Giới thiệu về doanh nghiệp Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ; Bán buôn đồ uống; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
Vốn điều lệ 100.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 3.000.000
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 14/04/2023
Giá khởi điểm 142.386.000.000
Số mức giá 1
Bước giá 1.000.000
Bước khối lượng 0
Khối lượng tối thiểu 3.000.000
Khối lượng tối đa 3.000.000
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 0
Ngày phát hành 14/04/2023
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 14/04/2023
Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=dfd3b0d1-2e28-477c-a4aa-78f173b2cb69&rid=667729066