Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
Địa chỉ Số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Ngành nghề kinh doanh Bán lẻ nhiên liệu động cơ
Vốn điều lệ 41.596.000.000 đồng
Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 40.900 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 443.500 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 0 cổ phần
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Từ ngày 09/02/2023 đến 15h30 ngày 01/03/2023
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2023
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian  chào bán cạnh tranh 09h00 ngày 08/03/2023
Địa điểm chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ ngày 08/03/2023 đến ngày 17/03/2023
Thời gian hoàn tiền đặt cọc Từ ngày 09/03/2023 đến ngày 14/03/2023
Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html