Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu
Địa chỉ Số 40 dướng số 1 khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh Vận tải hàng hóa giữa các cảng trong nước và quốc tế
Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng
Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 1.323.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 0 cổ phần
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc Từ ngày 29/12/2023 đến 15h30 ngày 22/01/2024
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/01/2024
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian  chào bán cạnh tranh 10h00 ngày 29/01/2024
Địa điểm chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 03/02/2024
Thời gian hoàn tiền đặt cọc Từ ngày 30/01/2024 đến ngày 02/02/2024
Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html