Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Doanh nghiệp phát hành Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH
Giới thiệu về doanh nghiệp Truyền tải điện,…
Vốn điều lệ 1.242.250.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 8.960.000
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 26/02/2024
Giá khởi điểm 1.044.144.640.000
Số mức giá 1
Bước khối lượng 0
Khối lượng tối thiểu 8.960.000
Khối lượng tối đa 8.960.000
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 0
Ngày phát hành 26/02/2024
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 26/02/2024
Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=257cd457-6b3a-46b5-a39f-be63cdfccedf&rid=1506718915