Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Doanh nghiệp phát hành Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (EVNSPC)
Giới thiệu về doanh nghiệp Truyền tải điện,…
Vốn điều lệ 1.469.126.680.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 33.799.377
Lần đấu giá
Thời gian đấu giá 26/02/2024
Giá khởi điểm 2.471.241.449.355
Số mức giá 1
Bước khối lượng 0
Khối lượng tối thiểu 33.799.377
Khối lượng tối đa 33.799.377
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 0
Ngày phát hành 26/02/2024
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 26/02/2024
Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=f921bd54-1cb8-41e4-9035-bc6a51347ef9&rid=1506718915