Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
Địa chỉ 54 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh Giám định ….
Vốn điều lệ 104.999.550.000 đồng
Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 171.675.000.000 đồng/lô cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 3.150.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 3.150.000 cổ phần
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc Từ 8h ngày 13/12/2023 đến 15h30 ngày 05/01/2024
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2024
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian  chào bán cạnh tranh 09h00 ngày 15/01/2024
Địa điểm chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 22/01/2024
Thời gian hoàn tiền đặt cọc Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 22/01/2024
Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html