Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất tinh bột và các sản phẩm tinh bột
Vốn điều lệ 165.042.063.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 7.126.203
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 27/05/2024
Giá khởi điểm 13,031
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 7.126.203
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 0
Ngày phát hành 27/05/2024
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 27/05/2024
Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=e05a10ce-dc28-4ce0-b5df-faba2c3e3d57&rid=860632882