Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh Công ty Cổ phần Sách Việt Nam
Địa chỉ Số 44 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh Cho thuê văn phòng, kinh doanh và phát hành sách ….
Vốn điều lệ 679.099.600.000 đồng
Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 15.700 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 6.790.996 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 0 cổ phần
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc Từ 8h00 ngày 20/05/2024 đến 15h30 ngày 07/06/2024
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/06/2024
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian chào bán cạnh tranh 09h00 ngày 14/06/2024
Địa điểm chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ ngày 14/06/2024 đến ngày 20/06/2024
Thời gian hoàn tiền đặt cọc Từ ngày 14/06/2024 đến ngày 17/06/2024
Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html