Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

Mã CK

5706


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần PETEC Bình Định


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP


Giới thiệu về doanh nghiệp

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Mã ngành: 4661.


Vốn điều lệ

40.391.470.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

1.274.064


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

2


Thời gian đấu giá

06/12/2022


Giá khởi điểm

33.138.404.640


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

0


Bước giá

1.000.000


Khối lượng tối thiểu

1.274.064


Khối lượng tối đa

1.274.064


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 


Ngày phát hành

06/12/2022


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

06/12/2022


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán