Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La

Tên tổ chức sở hữu cổ phần Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La
Địa chỉ Số 7 đường Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Ngành nghề kinh doanh  Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nội thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị …
Vốn điều lệ 304.624.627.915 đồng
Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 12.165 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 19.080.876 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 19.080.876 cổ phần
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc Từ 8h00 ngày 13/01/2023 đến 15h30 ngày 08/02/2023
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/02/2023
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian  chào bán cạnh tranh 09h00 ngày 15/02/2023
Địa điểm chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 22/02/2023
Thời gian hoàn tiền đặt cọc Từ ngày 17/02/2023 đến ngày 22/02/2023

Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html