Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang

Tên tổ chức sở hữu cổ phần UBND tỉnh Khánh Hòa
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang
Địa chỉ Số 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Ngành nghề kinh doanh Thu gom, vận chuyển rác thải; Quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng; Chăm sóc cây xanh …
Vốn điều lệ 60.000.000.000 đồng
Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 21.179 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 641.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 0 cổ phần
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc Từ ngày 30/01/2024 đến 15h30 ngày 26/02/2024
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/02/2024
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian chào bán cạnh tranh 09h00 ngày 04/03/2024
Địa điểm chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ ngày 04/03/2024 đến 16 giờ ngày 09/03/2024
Thời gian hoàn tiền đặt cọc Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 08/03/2024
Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html