Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Kinh tế – Kỹ thuật

Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh Công ty Cổ phần Kinh tế – Kỹ thuật
Địa chỉ Số 8 đường Nguyễn Tri Phương, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh Dịch vụ nổ mìn…
Vốn điều lệ 38.800.000.000 đồng
Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 15.900 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 1.340.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 0 cổ phần
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc Từ ngày 24/06/2024 đến 15h30 ngày 19/07/2024
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/07/2024
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian chào bán cạnh tranh 09h00 ngày 26/07/2024
Địa điểm chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ ngày 26/07/2024 đến ngày 01/08/2024
Thời gian hoàn tiền đặt cọc Từ ngày 26/07/2024 đến ngày 30/07/2024
Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html