Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam


Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước


chào bán cạnh tranhCông ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam


Số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội


Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, …


410.000.000.000 đồng


10.000 đồng/cổ phần


390.569.000.000 đồng/lô cổ phần


chào bán cạnh tranh 19.528.409 cổ phần


19.528.409 cổ phần 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 31/10/2022 đến 16h00 ngày 14/11/2022


+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)


chào bán cạnh tranh


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2022


+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


chào bán cạnh tranh


09h00 ngày 21/11/2022


+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022


Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022