Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai

Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai
Địa chỉ Đường Tuệ Tĩnh, P. Ka Long, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Ngành nghề kinh doanh Kinh doanh sách sạn, trò chơi có thưởng cho người nước ngoài tại khách sạn của công ty
Vốn điều lệ 132.960.322.036 đồng
Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 229.696.000.000 đồng/lô cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 3.249.635 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 0 cổ phần
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc Từ 8h00 ngày 06/01/2023 đến 15h30 ngày 06/02/2023
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/02/2023
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian  chào bán cạnh tranh 09h30 ngày 13/02/2023
Địa điểm chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023
Thời gian hoàn tiền đặt cọc Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023

Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html