Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM
Doanh nghiệp chủ sở hữu CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM
Giới thiệu về doanh nghiệp Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn đầu đầu tư chứng khoán.
Vốn điều lệ 4.580.523.670.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 28/02/2024
Giá khởi điểm 7,523
Số mức giá 1
Bước khối lượng 20
Khối lượng tối thiểu 200
Khối lượng tối đa 105.772.520
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 0
Ngày phát hành 28/02/2024
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 28/02/2024
Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=7f1857f5-0f9b-4f61-b650-8c0b37a77382&rid=1867147587