Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá CP của Công ty CP Bến Xe Kon Tum


ABS làm đại lý đấu giá CP của Công ty CP Bến Xe Kon Tum


– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE KON TUM

– Vốn điều lệ dự kiến: 32,797,400,000 đồng

– Số cổ phần đấu giá: 3,182,290 cổ phần( tỷ lệ 97,03% tổng số lượng cổ phần )

– Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

– Bước khối lượng: 10

– Bước giá: 100

– Số mức giá: 01

– Giới hạn Nhà đầu tư trong nước: Min 100 cổ phần, Max 3,182,290 cổ phần

– Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này 1,607,070 cổ phần

– Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 12/06/2015 đến 16h00 ngày 01/07/2015

– Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 15h00 ngày 07/07/2015

– Thời gian đấu giá: 09h00 ngày 09/07/2015

– Địa điểm đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

– Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/07/2015 đến 16h00 ngày 20/07/2015

– Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 14/07/2015 đến 16h00 ngày 16/07/2015

Vui lòng xem Quy chế của HSX TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký tham gia đấu giá TẠI ĐÂY


ABS