Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá CP Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang


ABS làm đại lý đấu giá CP Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang


– Tên tổ chức đấu giá: Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

– Địa chỉ: Lô HC, Khu phía bắc Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, xã Song Khê, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

– Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê cơ sở hạ tầng, cho thuê lại đất gắn liền với kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp…

– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 428.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tám tỷ đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.826.921 cổ phần

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.826.921 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 12/05/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 01/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/06/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

– Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 08/06/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/06/2017 đến 16 giờ ngày 17/06/2017

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 15/06/2017


 

Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho nhà đầu tư trong nước TẠI ĐÂY
Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho nhà đầu tư nước ngoài TẠI ĐÂY


 


ABS