Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá cổ phần Nhà khách Bông Sen

Mã CK

5682


Doanh nghiệp phát hành

Nhà khách Bông Sen


Doanh nghiệp chủ sở hữu

UBND tỉnh Hậu Giang


Giới thiệu về doanh nghiệp

Kinh doanh phòng ngủ; kinh doanh ăn uống, nhà hàng ca nhạc, tổ chức đám cưới, lễ hội; Dịch vụ phục vụ khách tại nhà khách; ….


Vốn điều lệ

93.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

5.899.200


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

31/12/2020


Giá khởi điểm

10.000


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

100


Bước giá

100


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

5.899.200


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

4.557.000


Ngày phát hành

31/12/2020


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

31/12/2020