Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức

Mã CK

5694


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước


Giới thiệu về doanh nghiệp

Xây dựng nhà các loại; Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;…


Vốn điều lệ

17.420.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

1.152.000


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

24/02/2022


Giá khởi điểm

32.760.000.000


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

0


Bước giá

1.000.000


Khối lượng tối thiểu

1.152.000


Khối lượng tối đa

1.152.000


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 


Ngày phát hành

24/02/2022


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

24/02/2022


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán