Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Mã CK

5695


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP


Giới thiệu về doanh nghiệp

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn và bán lẻ xăng dầu; Kinh doanh hàng bách hóa; Kinh doanh ngành nghề khác; Cung cấp dịch vụ


Vốn điều lệ

10.342.295.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

2.936.024


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

06/05/2022


Giá khởi điểm

26.300


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

1


Bước giá

100


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

2.936.024


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 


Ngày phát hành

06/05/2022


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

06/05/2022


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán