Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Quốc

Mã CK

5683


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Quốc


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị – Công ty TNHH


Giới thiệu về doanh nghiệp

Tư vấn lập dự án đầu tư, quy hoạch, thiết kế công trình; Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, công nghiệp, giao thông


Vốn điều lệ

500.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

280.000


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

28/12/2020


Giá khởi điểm

14.400


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

100


Bước giá

100


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

280.000


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

280.000


Ngày phát hành

28/12/2020


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

28/12/2020