Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long

Mã CK

5677


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long


Giới thiệu về doanh nghiệp

Thu gom rác thải không độc hại, Thu gom rác thải độc hại, Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, …


Vốn điều lệ

35.362.220.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

1.569.728


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

23/11/2020


Giá khởi điểm

40.800


Lãi suất trần

 


Số mức giá

2


Bước khối lượng

1


Bước giá

100


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

1.569.728


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

1.569.728


Ngày phát hành

23/11/2020


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

23/11/2020