Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1


Mã CK


5382Doanh nghiệp phát hành


Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – TNHH MTVDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – TNHH MTVGiới thiệu về doanh nghiệp


Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Đầu tư, kinh doanh và thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kinh doanh phát triển nhà; kinh doanh bất động sản.Vốn điều lệ


1.270.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


25.006.300Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


19/08/2016Giá khởi điểm


10.500Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


25.006.300Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


25.006.300Ngày phát hành


19/08/2016Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán