Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam


– Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

– Địa chỉ: Số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

– Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn đầu tư và xây dựng; Tổng thầu tư vấn; Tổng thầu EPC (quy hoạch, thiết kế, cung cấp thiết bị vật tư và xây lắp) công trình dân dụng, công nghiệp, nông thôn, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, công trình cảng, công trình điện, điện hạt nhân,…

– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 357.744.480.000 đồng (Ba trăm năm mươi bảy tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 10.050 đồng/cổ phần

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.806.368 cổ phần

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.806.368 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 17/05/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 07/06/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/06/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

– Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 14/06/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/06/2016 đến ngày 24/06/2016

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/06/2016 đến ngày 20/06/2016