Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP. Cần Thơ


Mã CK


5377Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP. Cần ThơDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà TP. Cần ThơGiới thiệu về doanh nghiệp


Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;…Vốn điều lệ


52.700.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


2.263.500Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


22/07/2016Giá khởi điểm


10.000Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


2.263.500Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


2.263.500Ngày phát hành


22/07/2016Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán