Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn


Mã CK


5374Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài GònDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTVGiới thiệu về doanh nghiệp


Dịch vụ cung ứng lao động; cho thuê lại lao động; Các hoạt động liên quan đến bất động sản (kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (trừ cho thuê đất), cho thuê nhà ở, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (văn phòng làm việc, kiot, trung tâm thương mại); Cho thuê kho, bãi đậu xe; Dịch vụ nhà đất; Kinh doanh nữ hành nội địa và quốc tế; Điều hành tour du lịch;….Vốn điều lệ


30.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


1.530.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


14/07/2016Giá khởi điểm


30.000Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


1.530.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


1.530.000Ngày phát hành


14/07/2016Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán