Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng

Tên tổ chức sở hữu cổ phần Bộ Xây dựng
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng
Địa chỉ 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh Thi công xây dựng công trình; Cho thuê mặt bằng
Vốn điều lệ 270.000.000.000 đồng
Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 13.241.200 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 0 cổ phần
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Từ  30/11/2023 đến 15h30 ngày 15/12/2023
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc  Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/12/2023
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian  chào bán cạnh tranh 09h00 ngày 22/12/2023
Địa điểm chào bán cạnh tranh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023
Thời gian hoàn tiền đặt cọc Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023
Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html