Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam


– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 

– Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 

– Ngành nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ tài chính, tiền tệ ngân hàng …

– Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng 

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

– Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần 

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 71.577.141 cổ phần 

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 71.577.141 cổ phần 

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 10/02/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 03/03/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc) 

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/03/2017 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 

– Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2017 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/03/2017 đến 16 giờ ngày 20/03/2017 

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 17/03/2017