Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam


– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam 

– Địa chỉ: Số 100 phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội 

– Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu tổng hợp; Cho thuê nhà xưởng; Đầu tư tài chính… 

– Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng 

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

– Giá khởi điểm: 12.300 đồng/cổ phần 

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.997.274 cổ phần 

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.997.274 cổ phần


– Hình thức đấu giá: đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán (1.997.274 cổ phần)

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 07/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 27/03/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc) 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30/03/2017 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 

– Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 03/04/2017 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/04/2017 đến 16 giờ ngày 13/04/2017 

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/04/2017 đến ngày 11/04/2017