Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội


– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội 

– Địa chỉ: Số 142 đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội 

– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh lữ hành khách nội địa, lữ hành khách quốc tế, các dịch vụ phục vụ khách du lịch;  …

– Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng


– Vốn điều lệ thực góp: 12.100.000.000 đồng

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

– Giá khởi điểm: 33.400 đồng/cổ phần 

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 484.000 cổ phần 

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 484.000 cổ phần 

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 01/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 24/03/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc) 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/03/2017 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 

– Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 31/03/2017 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2017 đến 16 giờ ngày 10/04/2017 

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2017 đến ngày 07/04/2017