Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp


– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp 

– Địa chỉ: Số 209 – 211 – 213 đường Trương Hán Siêu, phường Phú Mỹ, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

– Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn khảo sát lập dự án các dự án đầu tư xây  dựng các công trình bưu chính, viễn thông, các công trình công nghiệp, giao thông dân dụng và các công trình khác … 

– Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng 

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

– Giá khởi điểm: 56.600 đồng/cổ phần 

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 320.000 cổ phần 

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 320.000 cổ phần 

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 15/02/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 08/03/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc) 

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/03/2017 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 

– Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 15/03/2017 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/03/2017 đến 16 giờ ngày 25/03/2017 

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/03/2017 đến ngày 22/03/2017