Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Công trình Giao thông Tỉnh Điện Biên


 Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên 

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên 

– Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

– Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình giao thông; Xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; Xây dựng dân dụng, công nghiệp;  …

– Vốn điều lệ: 15.440.320.000 đồng 

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần 

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.151.532 cổ phần 

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.151.532 cổ phần 

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 19/01/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/02/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc) 

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2017 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 

– Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22/02/2017 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2017 đến 16 giờ ngày 04/03/2017 

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/02/2017 đến ngày 01/03/2017